3c
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.niemiecki-3/7 #3ii JNP
j.niemiecki-5/7 #3oo JNR
j.niemiecki-6/7 #3ss JNL
j.angielski-7/7 #3tt JAN
wf-1/3 #3z S2
wf-2/3 JF S1
j.polski AP JP3 j.niemiecki-3/7 #3ii JNP
j.niemiecki-5/7 #3oo JNR
j.niemiecki-6/7 #3ss JNL
j.angielski-7/7 #3tt JAN
 
2 8:50- 9:35 r_wos HK HST j.polski AP JP3 j.polski AP JP3 r_biologia NB BIO j.niemiecki-4/7 #3xx JNP
3 9:40-10:25 matematyka DR AUL u_hist.i sp. HK HST religia KP HSJ r_wos HK HST matematyka DR AUL
4 10:35-11:20 j.angielski-3/7 #3gg JAN
j.angielski-4/7 #3jj JAR
j.angielski-5/7 #3mm JAP
j.angielski-6/7 #3pp JAT
j.niemiecki-7/7 #3uu JNP
religia KP JP3 r_wos HK HST r_angielski-3/7 #3hh JAN
r_angielski-4/7 #3kk JAR
r_angielski-5/7 #3nn JAP
r_angielski-6/7 #3ll JAT
r_niemiecki-7/7 #3ww JNP
r_biologia NB BIO
5 11:35-12:20 j.angielski-3/7 #3gg JAN
j.angielski-4/7 #3jj JAR
j.angielski-5/7 #3mm JAP
j.angielski-6/7 #3pp JAT
j.niemiecki-7/7 #3uu JNP
u_el_psychol GM JP4 j.angielski-3/7 #3gg JAN
j.angielski-4/7 #3jj JAR
j.angielski-5/7 #3mm JAP
j.angielski-6/7 #3pp JAT
j.niemiecki-7/7 #3uu JNP
u_hist.i sp. HK HST r_angielski-3/7 #3hh JAN
r_angielski-4/7 #3kk JAR
r_angielski-5/7 #3nn JAP
r_angielski-6/7 #3ll JAT
r_niemiecki-7/7 #3ww JNP
6 12:25-13:10 matematyka DR AUL r_biologia NB BIO zaj_wych HK HST j.polski AP JP3 wf-3/3 #3y S2
7 13:15-14:00 wf-3/3 #3y S2 r_biologia NB BIO j.niemiecki-4/7 #3xx JNP wf-1/3 #3z S2
wf-2/3 JF S1
 
8 14:05-14:50 wf-3/3 #3y S2 matematyka DR AUL   wf-1/3 #3z S2
wf-2/3 JF S1
 
Obowiązuje od: 2 X 2017
Drukuj plan
wygenerowano 2017-09-28
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum