2c 2psych_pedagog
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   u_hist.i sp. HK HST j.angielski-1/7 #2aa JAN
j.angielski-3/7 #2gg JAT
j.angielski-4/7 #2jj JAP
j.niemiecki-7/7 #2qq JNR
u_hist.i sp. HK HST r_biologia NB BIO
2 8:50- 9:35 wf-Dz JF S2 religia KP HSJ j.angielski-1/7 #2aa JAN
j.angielski-3/7 #2gg JAT
j.angielski-4/7 #2jj JAP
j.niemiecki-7/7 #2qq JNR
wf-Dz JF S1 r_angielski-1/7 #2bb JAN
r_angielski-3/7 #2hh JAT
r_angielski-4/7 #2kk JAP
r_niemiecki-7/7 #2rr JNR
3 9:40-10:25 r_wos HK HST j.polski AZ JP1 j.polski AZ JP1 r_biologia NB BIO matematyka RK JP4
4 10:35-11:20 matematyka RK HSJ u_p_pedagog. GM JP2 j.polski AZ JP1 r_wos HK HST j.niemiecki-1/7 #2cc JNL
j.niemiecki-3/7 #2ii JNR
j.niemiecki-4/7 #2ll JNP
j.angielski-7/7 #2pp JAR
5 11:35-12:20 matematyka RK HSJ j.polski AZ JP1 r_wos HK HST r_angielski-1/7 #2bb JAN
r_angielski-3/7 #2hh JAT
r_angielski-4/7 #2kk JAP
r_niemiecki-7/7 #2rr JNR
zaj_wych NB BIO
6 12:25-13:10 j.angielski-1/7 #2aa JAN
j.angielski-3/7 #2gg JAT
j.angielski-4/7 #2jj JAP
j.niemiecki-7/7 #2qq JNR
wf-Ch #s S2 wf-Dz JF S1 r_biologia NB BIO r_biologia NB BIO
7 13:15-14:00 j.niemiecki-1/7 #2cc JNL
j.niemiecki-3/7 #2ii JNR
j.niemiecki-4/7 #2ll JNP
j.angielski-7/7 #2pp JAR
matematyka RK FIZ religia KP HSJ r_biologia NB BIO wf-Ch #s S2
8 14:05-14:50   r_biologia NB BIO r_wos HK HST   wf-Ch #s S2
Obowiązuje od: 2 X 2017
Drukuj plan
wygenerowano 2017-09-27
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum