Plan lekcji od 2 X 2017
Oddziały
1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c 3d
Nauczyciele
A.Chmielecka (AC) B.Drelak (DR)
J.Fidurska (JF) A.Gołębiowska (GE) M.Gruchała (GM)
A.Grzonka (GN) P.Grzywacz (PG) M.Hohmann-Jelińska (MH)
D.Kajfasz (DK) E.Kegel (EK)
H.Kucharski (HK) R.Kuchta (RK) M.Lewandowski (ML)
R.Literski (RL) W.Narloch (NB) W.Narloch (NG)
A.Piotrowska (AP) K.Pobłocki (KP) R.Pruszak (PR)
Z.Rafiński (ZR) S.Rudzińska (RS) K.Sękielewski (KS)
M.Skwirowska-Lipińska (SL) S.Słomińska (SU) V.Słomińska-Bławat (VS)
M.Stefankiewicz (MM) E.Szpręga (ES) M.Szulc (SZ)
J.Tyszko (JT) M.Warsińska (MK) U.Wojak (WU)
A.Zapłacka (AZ)
Sale
CHM g. chemiczny MAT g. matematyczny JNR g. j. niemieckiego 1
JAR g j. angielskiego 1 JP4 g. j. polskiego 4 JP3 g. j. polskiego 3
JNS g. j. niemieckiego 2 JAN g. j. angielskiego 2 JNL g. j. niemieckiego 3
AUL aula FIZ g. fizyczny HSJ g. historyczny 2
BIO g. biologiczny JP1 g. j. polskiego 1 HST g. historyczny
INF g. informatyczny JAT g. j. angielskiego 4 JNP g. j. niemieckiego 4
JP2 g. j. polskiego 2 GEO g. geograficzny S1 sala
S2 siłownia JAP g. j. angielskiego 3