Liceum Ogólnokształcące im. W. Pola w Czersku Plan lekcji
Plan lekcji od 11 V 2018
Oddziały
2a 2b 2c 1a 1b 1c
Nauczyciele
E.Bielińska (EB) A.Chmielecka (AC) B.Drelak (DR)
J.Fidurska (JF) A.Gołębiowska (GE) M.Gruchała (GM)
A.Grzonka (GN) P.Grzywacz (PG) M.Hohmann-Jelińska (MH)
D.Kajfasz (DK)
H.Kucharski (HK) M.Lewandowski (ML)
R.Literski (RL) W.Narloch (NB) W.Narloch (NG)
A.Piotrowska (AP) K.Pobłocki (KP) R.Pruszak (PR)
Z.Rafiński (ZR) S.Rudzińska (RS) K.Sękielewski (KS)
S.Słomińska (SU) V.Słomińska-Bławat (VS)
E.Szpręga (ES) M.Szulc (SZ)
M.Warsińska (MK) U.Wojak (WU)
A.Zapłacka (AZ)
Sale
CHM g. chemiczny MAT g. matematyczny JNR g. j. niemieckiego 1
JAR g j. angielskiego 1 JP4 g. j. polskiego 4 JP3 g. j. polskiego 3
JNS g. j. niemieckiego 2 JAN g. j. angielskiego 2 JNL g. j. niemieckiego 3
AUL aula FIZ g. fizyczny HSJ g. historyczny 2
BIO g. biologiczny JP1 g. j. polskiego 1 HST g. historyczny
INF g. informatyczny JAT g. j. angielskiego 4 JNP g. j. niemieckiego 4
JP2 g. j. polskiego 2 GEO g. geograficzny S1 sala
S2 siłownia JAP g. j. angielskiego 3